Várható eredmények

Publikációk megjelenése nemzetközi referált folyóiratokban

A projekt egyik legfontosabb eredménye, hogy a résztvevők több mint 30 szakmai publikációt terveznek benyújtani és megjelentetni nemzetközi referált folyóiratokban a projekt időtartama alatt.

Kutatócsoportok létrehozása

A projekt eredményeként három nemzetközileg elismert kutatócsoportja lesz a Nyíregyházi Főiskolának, amelyek a Fourier-elmélet széles spektrumú szakterületén végzik munkájukat. A kutatócsoportokban több közreműködő magyar és nemzetközileg kiemelkedő kutató dolgozik majd. A csoportban való munka elősegíti szakmai ismereteik bővülését, illetve a kutatási hatékonyságuk növelését, például szakmai szemináriumok megtartásával és közös publikációk elkészítésével.

Nemzetközi együttműködések intenzitásának növelése

A projekthez olyan külföldi kutatók csatlakoznak, akik a diadikus analízis és a jelfeldolgozás területen nemzetközileg elismertek. Mivel ők hazájukban is kutatócsoport vezetők, ezért a kutatócsoportjaik többi tagját és azok eredményeit is megismerhetjük, ezzel is minőségi javulást érve el az eddigi kapcsolatokban. A tervezett nemzetközi utazások, tudományos konferenciák és workshopok erre a megfelelő körülményeket biztosítanak.

Tudományos partnerkapcsolatok bővítése

A jelfeldolgozás interdiszciplináris terület, amihez szükség van külső, pl. ipari, egészségügyi közreműködőkre. A feltehetőleg részben regionális közreműködők révén a főiskola jobban megismertetheti szellemi kapacitását a régióbeli alkalmazókkal, ezzel a régióbeli szerepe és elismertsége növekszik. A másik irányból való hatás, azaz a felvetődő problémákon keresztül gyakorlatorientáltabb kutatás, oktatás a várható előny. A további kutatások fenntartása és fejlesztése szempontjából nagyon fontos a nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, kapcsolatépítés, FP7-es és Horizon2020-as potenciális pályázó szervezetekkel, intézetekkel, kutatókkal és egyéb nagy tudományos impaktú szervezetekkel.

Tudományos fokozatok megszerzése

Egy habilitációs értekezés benyújtása történne a projekt eredményeként.

Fiatal kutatók és hallgatók bevonása a projekt keretében folyó munkába

A kutatásfejlesztés megvalósításához tervezzük fiatal kutatókat és hallgatókat bevonni a kutatócsoportok munkájába. Részfeladatok megoldása kapcsán szakdolgozatban feldolgozható témák adódnak, amik kapcsolódnak alkalmazásbeli problémákhoz. A hallgatók projektben való részvétele, illetve általában a jelfeldolgozással kapcsolatos tanulmányok inspirálják és felkészítik őket ilyen irányú MSc-re való továbbtanulásra.

Kutatási eredmények disszeminációja

A projekt ideje alatt több, a teljes nyilvánosság számára elérhető konferenciát és tájékoztatót tartunk. A tevékenységünket egy erre a célra készített honlapon keresztül bárki követheti. Programonként 3 kutatási beszámoló készül.

Kutatásmenedzsment területén tervezett eredmények

A kutatási asszisztencián jelentős minőségjavítást tervezünk. Többet között: a kutatásfejlesztési célokat támogató adatbázis fejlesztése, kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése, komputeralgebrai eszközökkel könyvtárcsomagok készítése, a digitális jelfeldolgozás és logisztikai eljárások módszereinek modellezése, tesztelése.