A projekt célja

A projekt stratégiai célja tudományos szempontból a diadikus analízis, a diadikus analízis elméletének továbbfejlesztése és az útnyitás más területek felé. Folytatni kívánjuk azt a több éves tudományos kutatómunkát, melyet a Diadikus Analízis elméletében végeztük és a kifejlesztett módszereket olyan tudományterületekre kiterjeszteni, mint a digitális jelfeldolgozás és a logisztika. Ezeken a területeken a célkitűzés olyan eljárások kidolgozása, amelyek a diadikus analízis matematikai eredményein alapulva kihasználják a mai informatikai lehetőségeket, s ezen új eljárások gyors hatékony módszereket adnak az informatikai biztonsági eljárások, az orvos diagnosztikai képelemzés illetve a logisztikai készletgazdálkodás területein. Ehhez több, mint 30 szakmai publikációt tervezünk benyújtani és megjelentetni nemzetközi referált folyóiratokban a projekt időtartama alatt. A stratégiai cél elérését segítik a projekt során megvalósítandó tudományos konferenciák, nemzetközi tudományos workshop-ok, területi szakszemináriumok, hazai és nemzetközi előadókkal, szakemberekkel és kutatókkal való együttműködés.

Ugyanilyen fontos cél, hogy a kutatásban résztvevők megismerjék a különféle, a területhez illeszkedő témákban szervezett konferenciákon ismertetett legújabb eredményeket, elképzeléseket. Ezek jellemzően nemzetközi konferenciák, szakmai rendezvények Európában és azon kívül. A különféle eredményeket, tartozzanak a projekt bármely részéhez, ismertetni fogjuk a tudományos életben szokásos módokon, azaz konferenciákon előadások formájában, illetve tudományos szaklapokban történő publikációkban.

Minden matematikai eredmény annyit ér, amennyit segít másokon, abban az értelemben, hogy más matematikai, illetőleg más tudományterületekhez tartozó eredményeket indukál és új lehetőségeket nyit meg. Ennek érdekében szintén cél, hogy az említett eredmények minél jobban megismertetésre kerüljenek nem csak a szűk kutatói kör számára, hanem mindazokon a kapcsolódó szakterületen dolgozó szakemberek számára is, akik a saját területükön használni tudják az alapkutatási projektünk eredményeit.

A diadikus analízis projekt célja továbbá bővíteni a Nyíregyházi Főiskola kapacitásait a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén. A projekt kutatási témái komplexek, amik széles körű további célzott alapkutatási és alkalmazott kutatási potenciált hordoz magában, tekintve, hogy támaszkodik az Nyíregyházi Főiskolán két évtizede kiemelkedő nemzetközi ismertséggel és elismertséggel működő Diadikus Harmonikus Analízis Kutató Csoport munkásságára, a nemzetközi együttműködésekkel elért matematikai eredményeire. Ezeket a tényeket támasztja alá egy megvédett MTA doktora értekezés, egy tudományok kandidátusa, két habilitáció és három PhD fokozat, valamint több mint 30 nemzetközi együttműködésben készült, vezető matematikai lapokban megjelent publikáció.

A projekt legfontosabb célkitűzései összefoglalóan:

  • Összekapcsolni a projekt három kutatási területe révén a nemzetközi szinten elismert jelentős képviselőket és a mögöttük álló intézményeket a Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézet, illetve Gazdálkodástudományi Kar logisztikai tudományterület K+F+I kutatói és kutatásmenedzsment bázisával.
  • Bővíteni az intézmény kapacitásait a tudástermelés, tudásközvetítés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén.
  • Erősíteni a projekt komplex kutatási témáival a széles körű további célzott alapkutatási és alkalmazott kutatási potenciált, ezzel építve tovább a Nyíregyházi Főiskola tudáscentrum szerepét.
  • A projekt kutatásaival hozzájárulni az alap- és célzott kutatásai húzóágazatok innovatív fejlesztéséhez olyan ágazatokban, mint az IT kutatások, gyógyszeripar, logisztika,közúti informatika, élettani kutatások, orvosdiagnosztika, jelentősen segíteni ezen ágazatok fejlődését, innovációját.
  • Hozzájárulni a projekt kutatásaival a kutatás-fejlesztés piaci lábának erősítéséhez, a felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések számának és intenzitásának