Partnerek

Jelen projekt beilleszkedik a projektgazda Nyíregyházi Főiskola azon stratégia irányába, mely szerint országos és regionális felsőoktatási tudáscentrummá szeretne válni. A tágabban értelmezett működési körzet egészét – értve ezen Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét – a gazdasági fejlettség országos átlagtól elmaradó színvonala jellemzi. A színvonal megtartásának és a kiemelkedésnek az egyetlen útja a főiskola számára a régió gazdaságába épülő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység intenzív fejlesztése.

A kutatási projektek megvalósítása révén a legjobb hazai és nemzetközi K+F tapasztalatok adaptációja, az új kutatási módszerek (jelesül a diadikus analízis) használata során a Nyíregyházi Főiskola kutatás-fejlesztésének szellemi bázisa megerősödik a természettudományok és informatika területén. A kutatócsoportok projekttevékenységének, a kutatási eredmények disszeminációjának, a tudományos partnerkapcsolatok bővülésének eredményeképpen újabb fiatal kutatók és hallgatók bevonása válik lehetővé a főiskola K+F+I tevékenységébe, ami jelentős mértékben járul hozzá a nemzeti felsőoktatási stratégiához illeszkedően, a természettudományi és informatikai tudományterületek intézményi fejlesztéséhez, és a főiskola tudáscentrum szerepének betöltéséhez.

A következőekben bemutatjuk azon partnereinket, akik aktívan részt vesznek a projekt megvalósításában, ezzel elősegítve a fenti stratégiai célok elérését.

Szakmai együttműködő egyetemek

A szakmai együttműködő egyetemek a projekt tartalmát megismerve, a kutatási projekteket szakmailag indokoltnak és megalapozottnak tartják, megvalósítását támogatják és nyertes projekt esetén a Nyíregyházi Főiskola irányítása mellett, a pályázatban foglalt feladatok megvalósításában, mint együttműködő partner részt kívánnak venni.

Nemzetközi szakmai együttműködő partnerünk a romániai Vasile Goldis West University of Arad Egyetem Informatika Intézete(Department of Computer Science). Kapcsolatunk évek óta tart. Jelenleg is van egy közös nyertes HURO pályázatunk, melynek keretében többek között közös tananyagfejlesztést és oktatást végzünk, melynek témája (informatikai képzések matematikai oktatásának fejlesztése) kapcsolódik pályázatunk numerikus módszereihez. Közös pályázatunk másik alprojektje 3D-s alakzatok digitális megjelenítésével foglalkozik, melyben szerzett tapasztalatokat hasznosíthatjuk a digitális jelfeldolgozással kapcsolatos vizsgálatainkban

Kiemelkedően fontos nemzetközi szakmai együttműködő partnerünk a grúziai Tbilisi State University Mechanika és Matematika Tanszéke (Department of Mechanics and Mathematics). Ushangi Goginava tanszékvezető egyetemi tanár számos alkalommal volt vendégkutató a Nyíregyházi Főiskolán egy-két hónapos időtartamra, sőt Gát György is több ízben dolgozott meghívott kutatóként a grúz kutatócsoport vendégeként. Az együttműködés hatékonyságát jól mutatja a közel 40 közösen publikált tudományos cikk. A grúziai kutatócsoportnak számos olyan további tagja is van, akikkel kibővíthetnénk az együttműködés kereteit. Mivel a grúz diadikus iskola a régi szovjet Fourier kurzus egyik jogutódjának tekinthető (lásd Zhizhiashvili tevékenysége), ezért a jól képzett kutatók tudományos potenciálja számunkra is új kutatási módszerek megismerését nyújthatja.

Hazai szakmai együttműködő partnerünk a Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika és ellátási lánc menedzsment Tanszéke. A BCE Logisztika és ellátási lánc menedzsment tanszéke az ország vezető, logisztikai kutatásokat végző szervezeti egysége. Több tudományterületen a logisztikán belül, így a beszerzés, ellátási láncok optimalizációja, és nem utolsósorban a készletgazdálkodás területén végeznek nemzetközi szintű tudományos tevékenységet. A projektben elsősorban a tanszék munkatársai - terveink szerint - részt vesznek majd az elméleti modell kidolgozásában , valamint az empirikus adatokon való tesztelés eredményeit fogják vizsgálni és javaslatokat tenni a modell javítására. A tanszék munkatársainak részvétele a rendezendő workshopokon és konferenciákon is elvárt, hiszen szaktudásukkal, kutatási tapasztalataik átadásával, módszertani ismereteik megosztásával a kutatási eredmények létrejöttét nagy mértékben segíthetik.

Szakmai együttműködő vállalkozások

Positron Diagnosztika Kft. A kutatási projektünket támogatja, mint együttműködő partner a csúcstechnológiával rendelkező budapesti PET Pozitron-Diagnosztika Központ. A Központ elsősorban az egészségügy onkológiai diagnosztika rendszerébe illeszkedő intézetként jött létre, azonban a diagnosztikai eljárásokhoz szükséges összetett tevékenységeken kívül tudományos szimpóziumoknak is teret ad. A Központ egyedülállóságát a hazai egészségügyi rendszerben elsőként megjelenő Siemens TruePoint HD PET/CT berendezés és az ehhez kapcsolódó világszínvonalú komplett zárt technológiai lánc adja. A működtetésbe és a tudományos munkába a cég a legjobb hazai szakemberek mellett nemzetközi hírű külföldi szakértőket is bevon.

Andrews Kft. A Kft az elmúlt 12 év alatt több száz kisebb-nagyobb projektet zárt le sikeresen, a megrendelőik legnagyobb megelégedésére. Jelenleg 15 magasan képzett mérnök dolgozik a cégben, így az előszeretettel emlegetett, „mérnökeink összes tapasztalata meghaladja a 20-30-50 évet” mondás náluk úgy hangzik, hogy „mérnökeink összes tapasztalata meghaladja a 100 évet”. Megrendelőik között a néhány fős cégektől kezdve megfordultak Magyarország legnagyobb cégei és jó néhány állami intézmény is, ezért az elvégzett munkáik mérete és bizalmassága is igen széles skálán mozog. Néhány kutatás-fejlesztési területük: ALF alkalmazásszintű tűzfalrendszer, multi master szinkronizációs megoldás tervezése, Time Stamp és OCSP gateway, A3 - autentikációs, autorizációs és accounting rendszer, relációs – hierarchikus adatbázis konverter tervezése és fejlesztése, TCB - központosított üzemeltető és IDS rendszer, stb.

Filter.max Kft. és Giganet Internet Szolgáltató Kft. A két Kft-nek jelentős szakmai tapasztalatai vannak az IT biztonság területén, ezért fontos segítséget nyújthatnak a projekt ,,Hálózati forgalom informatikai biztonsági célú elemzés támogatása” című kutatási irányának megvalósításában.

Szabolcs-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. A Zrt. a térség meghatározó élelmiszer-kiskereskedelmi szereplője. Mivel az FMCG szektorban tevékenykedik, a készlet- és kereslet előrejelzések komplex, de nagyon fontos feladatot jelentenek a számára. A projektben a készletadatok és keresletadatok empirikus adatszolgáltatásával vesznek majd részt, valamint a kapott eredmények gyakorlati szempontú értékelését végzik majd el. Képviselőjük részt vesz majd a rendezett workshopokon és konferenciákon.