Kutatócsoportok

Jelen projektben szeretnénk folytatni azt a közel 20 éves tevékenységet, amit a diadikus analízis területén végzünk. Az eddig kapott és a projekt alatt varhatóan megszületendő eredményeket olyan alapkutatásokban tervezzük hasznosítani, ami a digitális jelfeldolgozásban alkalmazhatók, illetve új eljárásokat, algoritmusokat kidolgozni ezen a tudományterületen. Újdonság még a Fourier elmélet alkalmazása a logisztikában. Ezek a tevékenységek három fő területre tagolhatók, ezért a következő kutatócsoportokat állítottuk fel:

  • Diadikus Analízis kutatócsoport,

  • Digitális Jelfeldolgozás kutatócsoport,

  • Logisztika kutatócsoport.

A projekt alatt végzett minden kutatás a Fourier elmélethez kapcsolódik, ez adja a szakterületek közti összefüggést és teszi komplex alapkutatássá a projektet.

 

Diadikus Analízis kutatócsoport

A kutatók tevékenysége a különféle ortonormált függvényrendszerekre, így elsősorban a Walsh rendszer és általánosításaira vonatkozó Fourier sorok konvergencia kérdéseinek vizsgálata. A kutatási projekt elsőrendű célja a szakterületen végzett kutatómunka folytatása és az elért eredmények további alkalmazása a digitális jelfeldolgozásban. A téma matematikai alapjaival már több, mint 20 éve foglalkozunk és számos nemzetközileg is elismert eredményt értünk el.

Tervezett kutatási témák:

 

Digitális Jelfeldolgozás kutatócsoport

Napjainkban a jel- és képfeldolgozás nagyon gyorsan fejlődő, szerteágazó területe az alkalmazott tudományoknak. Interdiszciplináris jellege miatt az eredményes kutatásokhoz különböző szakterületek specialistáinak, mint pl. mérnökök, informatikusok, biológusok, orvosok stb., együttműködése szükséges. A jelfeldolgozásban az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az úgynevezett transzformációs módszer. Ebben hagyományosan a trigonometrikus rendszer játszott nagy szerepet, de napjainkban széleskörűen elterjedt a problémákhoz igazodó rendszerek konstruálása. Különösen fontosak ebből a szempontból például a wavelet és a racionális függvényrendszerek. A diadikus analízis eszköztára minden tekintetben eléri azt a fejlettséget, ami kellő elméleti hátteret biztosít az alkalmazásokhoz, hiszen manapság a Walsh függvényeknek egyre szélesebb alkalmazási területe van a digitális jelfeldolgozásban.

 Tervezett kutatási témák:

 

Logisztika kutatócsoport

A projekt keretében a kereslet-előrejelzés és készletgazdálkodás témakörben tervezett tudományos kutatás keretében a vizsgálandó probléma (és egyben a kutatás egyik célja) a súlyozott mozgóátlagot használó módszerekben a diadikus analízis matematikai apparátusának alkalmazhatóságának vizsgálata. Pontosabban: a mozgóátlagot használó módszerekben alkalmazható súlyok optimális értékéinek meghatározására leggyakrabban a valósértékű optimalizálási változókat szokták használni és megfelelő lineáris vagy nem-lineáris optimalizálási eljárásokat, feltételezve emellett, hogy az alapként szolgáló adatsorozat hossza már ismert, és „helyesen” van kiválasztva. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a trendek meghatározásánál gyakran döntő szerepet játszik ez a hossz. Éppen ezért a projekt alapötlete szerint a súlyozott mozgó átlag (és más az előrejelzések meghatározására használható optimálisan kiválasztott súlyokon alapuló módszereknél) szokásos valós értékű súlyai helyett érdemes bináris (0/1) és diadikus (-1/+1) ismeretlen változókat használni.

Tervezett kutatási témák: